"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy."

Aktualność "Jak rozliczyć ulgę na dzieci?"

dodano: 2014-03-20
Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom lub opiekunom, składającym zeznania PIT-36 i PIT-37. Muszą oni spełnić również kilka warunków.

Podatnicy, uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej, czyli rozliczający się w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37, mają możliwość skorzystania z ulgi na dziecko. Muszą oni posiadać władzę rodzicielską, być opiekunami prawnymi dziecka lub jego rodzicami zastępczymi. Ponadto dziecko musi być małoletnie lub jeśli pobiera naukę - pełnoletnie do 25. roku życia. Bez względu na wiek dziecka ulga przysługuje tylko w przypadku, jeśli otrzymuje ono zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Aby móc skorzystać z prawa do ulgi prorodzinnej, dziecko nie może otrzymywać dochodów przekraczających 3,089 zł brutto. Jeśli w poprzednim roku rozliczeniowym otrzymało ono wyższe przychody, niż wspomniany limit, rodzic lub opiekun traci prawo do ulgi. Kryterium dochodowe obowiązuje również rodziców. Osoby, które wychowują jedno dziecko i nie pozostają w związku małżeńskim muszą wykazać, że ich dochody nie przekroczyły 56 tys. zł rocznie. Limit dla małżeństw wynosi natomiast 112 tys. zł rocznie. W przypadku dwójki i większej ilości dzieci kryterium dochodowe nie obowiązuje.

W zależności od ilości podopiecznych, będzie się zmieniać również kwota ulgi. Osoby z jednym oraz z dwójką dzieci mogą liczyć na zwrot 1112,04 zł rocznie. Podatnicy, wychowujący trójkę dzieci muszą pamiętać, że kwota odliczenia za pierwsze i drugie dziecko wynosi 1112,04 zł, a na trzecie – 1668,12 zł. Rodziny z większą ilością dzieci rozliczają ulgę tak samo, jak rodzice z trójką, jednak na czwarte i każde kolejne dziecko przysługuje im kwota w wysokości 2224,08 zł. Osoby, które w zeznaniach PIT-36 i PIT-37 chcą skorzystać z prawa do ulgi prorodzinnej, powinny dołączyć do zeznania załącznik PIT/O, w której wykazać należy wysokość przysługującej ulgi.

Źródło: DGP


Biuro Rachunkowe Andrzej Świderek

ul. Botaniczna 4
39-300 Mielec
Email:
biuro@kancelariaswiderek.pl
Telefon:
17 788 35 83
Fax:
17 788 13 89
Projekt i wykonanie BerMar multimedia